EVS - Evropska prostovoljna služba

EVSledi september

natisni PDF

EVSledi - novice za EVS organizacije

Pozdravljeni! Pred vami je nova številka EVSledi - mesečnih novic, namenjenih EVS organizacijam v Sloveniji. V njih boste izvedeli za vse novosti v EVS-u, informacije o usposabljanjih in druge koristne informacije za EVS! Če si boste kdaj pozneje želeli pogledati kakšno novico, lahko to naredite v arhivu novic na spletni strani www.mva.si/mladi-v-akciji/sodelovanje-v-programu.

1. POMEMBNO! EVS INFORMATIVNI PAKET
2. POMEMBNO! USPOSABLJANJE PRED ODHODOM
3. ALI VESTE DA…
4. DELAVNICE ZA POMOČ PRI PRIPRAVI IZRAZA INTERESA (EI) – 28. SEPTEMBER 2011

1. EVS INFORMATIVNI PAKET – obvezen za vse EVS prostovoljce

Evropska komisija je pripravila EVS Info-pack, v prevodu EVS INFORMATIVNI PAKET, katerega morajo vse pošiljajoče organizacije podrobno predstaviti svojim EVS prostovoljcem, ki jih pošiljajo. Gostiteljske organizacije pa se morajo prepričati oziroma zagotoviti, da je vsak prihajajoči prostovoljec podrobno seznanjen z EVS informativnim paketom.

Od junijskega prijavnega roka dalje se k predložitvi in informiranju o EVS Informativnem paketu s podpisom Sporazuma o dotaciji zavežejo vse organizacije, ki imajo sprejet projekt EVS. Poleg tega bo potrebno informiranje prostovoljcev in predložitev EVS informativnega paketa tudi ustrezno opisati v zaključnem poročilu projekta, skupaj z opisom izvedenega usposabljanja pred odhodom, ki ga morajo izvesti pošiljajoče organizacije.

Nacionalna agencija je angleško različico prevedla v slovenski jezik, katera je v prilogi ter dostopna na naši spletni strani www.mva.si.Za pridobitev EVS informativnih paketov v jezikih drugih evropskih držav, se obrnite na pristojne nacionalne agencije. Angleška različica pa je dostopna na: http://ec.europa.eu/youth/youth-in-action-programme/doc405_en.htm 

EVS Informativni paket je prvi sklop podpornih dokumentov, ki jih je pripravila Evropska komisija. Poleg tega sta na zgornjem naslovu objavljena tudi dokumenta »Guidelines and Minimum Quality Standards« in »European Voluntary Service Accreditation Guidelines«, ki bosta v prihodnjem mesecu prav tako prevedena v slovenski jezik.

EVS INFORMATIVNI PAKET sestavljajo:
1) Pozdravno pismo prostovoljcu
2) Del I – Kaj pričakovati od EVS-a. Informacije za prostovoljce in EVS organizacije o tem, kaj na splošno lahko pričakujejo pred, med in po EVS službi.
3) Del II – Youthpass v EVS-u. Opis Youthpass-a ter njegovega obsega in načina njegove pridobitve ob koncu EVS izkušnje.
4) Del III – EVS shema skupinskega zavarovanja: navodila za prostovoljca. Navodila v povezavi z AXA zavarovanjem ter opis obsega zavarovanja.

Informativni paket v slovenskem jeziku je na voljo tukaj.

2. Usposabljanje pred odhodom

V letu 2011 mora vsaka pošiljajoča organizacija sama izvajati usposabljanja pred odhodom za vse EVS prostovoljce, ki jih pošilja. Za ta namen je Evropska komisija pripravila dokument »Guidelines and minimum quality standards«, pravila in minimalne standarde kvalitete v EVS usposabljanjih in evalvaciji (maj 2011). V točki 3.1 so opisani tudi cilji oziroma namen usposabljanja pred odhodom ter pričakovani dosežki priprav prostovoljca. EVS akreditirane organizacije podrobno preučite ta dokument ter v skladu z njim pripravite ustrezno usposabljanje EVS prostovoljcev pred odhodom.

Poleg usposabljanja pred odhodom, ki ga izvajajo pošiljajoče organizacije pa slovenska nacionalna agencija organizira tudi srečanje EVS prostovoljcev pred odhodom, katerega namen je predvsem:
- spoznati odhajajoče prostovoljce,
- jim omogočiti medsebojno spoznavanje in mreženje, česar same pošiljajoče organizacije ne morejo storiti ter
- jim omogočiti srečanje z Nacionalna agencijo, za lažje razumevanje evropskega konteksta programa MvA.

V skladu s tem pozivamo vse pošiljajoče organizacije, da nas obvestite o prostovoljcih, ki odhajajo v tujino, pa so vključeni v projekte, sprejete v tujini ali na Izvajalski agenciji.

3. Ali veste, da ...

…se tudi letos, tako kot že dve leti, pripravlja nacionalno usposabljanje za vse akreditirane EVS organizacije, ki se trudijo izvajati kvalitetne projekte EVS ter se želijo še izboljšati. Nacionalno usposabljanje Evropski Veter Sprememb II. bo namenjeno mentorjem in koordinatorjem, ki sodelujejo v projektih EVS. Usposabljanje bo potekalo od 29. novembra do 1. decembra 2011 na Bledu. Razpis bo objavljen v začetku septembra!

…obstaja razlika med osnovnim in dodatnim širjenjem rezultatov aktivnosti oziroma prostovoljne službe? Dodatno razširjanje in uporaba rezultatov poleg osnovnega širjenja predstavlja nadgradnjo ali dodano vrednost rezultatov prostovoljne službe, s katerim se poskuša doseči dolgoročen učinek projekta, določeno ciljno populacijo, določeno lokalno okolje ali širši mednarodni prostor, ipd. Zaželeno in priporočljivo je, da dodatno razširjanje poteka tako v okolju gostiteljske organizacije kot tudi v lokalnem okolju prostovoljca/ke, po vrnitvi domov. Stroški dodatnega razširjanja običajno nastanejo po zaključeni prostovoljni službi, vendar obvezno v okviru trajanja projekta. Nikakor pa stroški dodatnega razširjanja in uporabe rezultatov ne morejo predstavljati stroškov, povezanih z izvajanjem aktivnosti v času trajanja prostovoljne službe.

… od 1. junija 2011 morajo imeti veljavno akreditacijo (referenčna številka Izraz interesa), poleg organizacij iz programskih držav ter držav Jugovzhodne Evrope, tudi organizacije iz držav Vzhodne Evrope in Kavkaza. V teh državah krog EVS usposabljanj po novem izvaja SALTO podporni center za Vzhodno Evropo in Kavkaz.

… se prostovoljna služba lahko začne oziroma da prostovoljec na prostovoljno službo lahko prispe le v prvih sedmih dneh tekočega meseca, kar velja za vse projekte, ki so daljši od dveh mesecev.

4. Delavnica za pomoč pri pripravi Izraza interesa (EI) - 28. september 2011

Za vse akreditirane EVS organizacije, ki želite oziroma morate za nadaljnje izvajanje EVS projektov obnoviti Izraz interesa, vas vabimo, da se udeležite delavnice za pomoč pri pripravi Izraza interesa (EI).
EVS je bil v preteklih letih deležen vsebinskih sprememb, spremenjen in vsebinsko zahtevnejši pa je tudi obrazec Izraz interesa, ki je začel veljati z januarjem 2011, zato je udeležba na delavnici toplo priporočena tudi organizacijam, ki nameravate podaljšati EVS akreditacijo.

Delavnice bodo potekale v prostorih Nacionalne agencije programa Mladi v akciji na Dunajski 22 v Ljubljani (v poslovni stavbi Slovenijalesa), in sicer v sredo, 28. septembra 2011, od 9:00 do predvidoma 13:00. Kot delovno gradivo udeleženci s seboj prinesite kratke osnutke za aktivnosti v okviru projektov EVS, ki jih načrtujete. Prosimo vas, da svojo udeležbo sporočite na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. . 

Rok za prijavo je 23. september 2011!

Pred pripravo Izraza interesa podrobno preučite »European Voluntary Service Accreditation Guidelines«, v katerem so opredeljeni elementi, ki so predmet ocenjevanja v procesu pridobivanja akreditacije s strani akreditatorjev oziroma ocenjevalcev. Dokument je dostopen na: http://ec.europa.eu/youth/youth-in-action-programme/doc405_en.htm, v kratkem pa bo na voljo tudi slovenska različica.

Pretekle EVSledi, kjer je še več informacij, povezanih z Evropsko prostovoljno službo si lahko ogledate na povezavi: http://www.mva.si/mladi-v-akciji/sodelovanje-v-programu/#c64 

Če se želite naročiti na EVSledi, pošljite e-pošto na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. in v polje Zadeva/Subject obvezno vpišite "EVSledi - prijava".

 

Koordinator EVS

image001

Pomembne povezave

O MSS

Mladinski svet Slovenije (MSS) je krovna organizacija mladinskih organizacij, ki delujejo na nacionalnem nivoju.
Pod svojim okriljem združuje organizacije z različnimi interesnimi, nazorskimi ali političnimi usmeritvami.
Od ustanovitve dalje je MSS pomembno prispeval k sodelovanju med mladinskimi organizacijami na nacionalnem, lokalnem in mednarodenm nivoju.
Eden glavnih namenov Mladinskega sveta je spodbujati sodelovanje mladih pri oblikovanju mladinske politike v Sloveniji.