EVS - Evropska prostovoljna služba

EVSledi januar

natisni PDF

EVSledi - novice za EVS organizacije

Pozdravljeni! Pred vami je nova številka EVSledi - mesečnih novic, namenjenih EVS organizacijam v Sloveniji. V njih boste izvedeli za vse novosti v EVS-u, informacije o usposabljanjih in druge koristne informacije za EVS! Če si boste kdaj pozneje želeli pogledati kakšno novico, lahko to naredite v arhivu novic na spletni strani www.mva.si/mladi-v-akciji/sodelovanje-v-programu.

1. NOVOSTI V LETU 2012 ZA EVS
2. NOVA PRILOŽNOST – OKNO ZA MLADE VZHODNEGA PARTNERSTVA
3. DELAVNICE ZA POMOČ PRI PRIPRAVI IZRAZA INTERESA (EI) – 15. FEBRUAR 2012
4. ALI VESTE DA…

1. NOVOSTI V LETU 2012 ZA EVROPSKO PROSTOVOLJNO SLUŽBO

Kot vsako leto, so tudi v letu 2012 uvedene nekatere spremembe v programu Mladi v akciji. Glavna splošna sprememba je zmanjšanje število prijavnih rokov, in sicer so uvedeni naslednji prijavni roki:

- 1. februar – za projekt, ki se začnejo med 1. majem 2012 in 31. oktobrom 2012
- 1. maja – za projekt, ki se začnejo med 1. avgustom 2012 in 31. januarjem 2013
- 1. oktobra - za projekt, ki se začnejo med 1. januarjem 2013 in 30. junijem 2013

Leto 2012 pa je za EVS zopet posebno, vendar ravno v obratnem smislu kot leto 2011. Če je bilo v letu 2011 za EVS uvedenih veliko pomembnih sprememb (uvedba EVS Informativnega paketa, izvajanje usposabljanj pred odhodom s strani pošiljajočih organizacij, obvezen prihod na službo v prvih 7. dneh meseca, omejitev opravljanja EVS-a na največ dve službi, kar velja le za mlade z manj priložnostmi, uvedba postopka akreditacije ter kroga EVS usposabljanj v regiji Vzhodna Evropa in Kavkaz, ipd.), še posebno v primerjavi z drugimi akcijami programa, pa je v letu 2012 uvedenih manj novosti za EVS v primerjavi z drugimi akcijami programa.

Za projekte Evropske prostovoljne službe namreč ni uvedena obvezna elektronska prijavnica, kot to velja za vse ostale akcije!
Na spletni strani www.mva.si pa so že objavljeni nova prijavnica, zaključno poročilo ter Izraz interesa, veljavni od 1. januarja 2012.

Največja sprememba se tako nanaša na finančna pravila, ki sledi logiki vseh ostalih akcij programa MvA:

- Ukinjeni so pavšalni zneski za stroške pošiljanja, stroške gostiteljstva in stroške usklajevanja. Namesto teh je uveden pavšalni znesek za stroške projekta, o delitvi katerega se morajo dogovoriti partnerske organizacije.

Vodnik po programu predlaga sledečo delitev za projekte EVS, kar naj se zapiše v interni partnerski sporazum, ki naj ga sklenejo partnerske organizacije:

Kategorija nalog/ Odstotek vseh stroškov projekta
   

Pošiljajoče organizacije*/ 5 - 15 %
   

Gostiteljske organizacije**/ 80 - 90 %
   

Usklajevalna organizacija***/ 3 - 8 %
- Ukinjeni so pavšalni zneski za stroške okrepljenega mentorstva ter nastanitev za predhodni načrtovalni obisk. Ta dva elementa se lahko uveljavljata v okviru izrednih stroškov, kamor sedaj spadajo tudi stroški, povezani z vizo ali cepljenji ter drugi izredni stroški v povezavi z mladimi z manj priložnostmi. Izredne stroške bo ob zaključnem poročilu potrebno dokazovati s fotokopijami računov, dokazil, ipd.
- Ukinjena je tudi posebna rubrika za stroške dodatnega razširjanja in uporabe rezultatov, ki so po novem že vključeni v pavšalni znesek stroški projekta.

Prostovoljec (kot tudi katerikoli udeleženec v projektih v okviru drugih akcij) morajo minimalno zahtevano starost dopolniti na dan začetka EVS službe in ne že na dan prijavnega roka, kot je veljalo do sedaj. Določilo glede najvišje starosti ostaja enako – prostovoljec ne sme preseči najvišje dovoljene starosti (30 let) na dan prijavnega roka.

Akciji 2.1 (EVS) ter 3.1 (Sodelovanje s sosednjimi partnerskimi državami) sta pridobili dodatno priložnost za projekte, saj je na evropski ravno dodeljenih dodatnih 743.000,00 EUR za projekte s 6 državami Vzhodnega partnerstva. Podrobnejši opis sledi spodaj v 2. točki…

2. OKNO ZA MLADE VZHODNEGA PARTNERSTVA

V okviru novega, večstranskega okvira za tesnejše in poglobljeno sodelovanje EU z državami Vzhodne Evrope in Kavkaza: Armenija, Azerbajdžan, Belorusija, Gruzija, Moldavija in Ukrajina – Vzhodno partnerstvo, je bilo vzpostavljeno tudi Oknu za mlade Vzhodnega partnerstva. V obdobju 2012-2013 so tako v okviru programa Mladi v akciji dodeljena posebna finančna sredstva za projekte, ki vključujejo programske države ter države Vzhodne Evrope in Kavkaza, izključujoč Rusijo, to so: Armenija, Azerbajdžan, Belorusija, Gruzija, Moldavija in Ukrajina. Več o tem v Vodniku po programu MvA na strani 55-56.

Formalni kriteriji za te projekte ostajajo enaki kot za ostale projekte EVS, razen:
- Upravičeni predlagatelji so le organizacije iz programskih držav ter iz držav Vzhodnega partnerstva: Armenija, Azerbajdžan, Belorusija, Gruzija, Moldavija in Ukrajina.
- V projektih, ki vključujejo več kot enega prostovoljca, mora vsaj pol prostovoljcev prihajati iz držav Vzhodnega partnerstva.

Za projekte, ki se bodo potegovali za sprejem v okviru Okna za Vzhodno partnerstvo, so nekoliko spremenjena tudi merila za dodelitev v delu skladnost s cilji in prednostnimi nalogami programa, kjer se bodo ocenjevala skladnost s cilji in prioritetami programa ter skladnost s posebnimi prednostnimi nalogami Okna za mlade Vzhodnega partnerstva (Vodnik po programu MvA, 55), posebej pa so izpostavljeni tudi mladi z manj priložnostmi, ki prihajajo iz ruralnih ali depriviligiranih urbanih regij iz držav Vzhodnega partnerstva.

3. DELAVNICE ZA POMOČ PRI PRIPRAVI IZRAZA INTERESA (EI) –

Vse organizacije, ki želite pridobiti akreditacijo za izvajanje EVS projektov ter vse akreditirane EVS organizacije, ki želite oziroma morate za nadaljnje izvajanje EVS projektov obnoviti Izraz interesa, vas vabimo, da se udeležite delavnice za pomoč pri pripravi Izraza interesa (EI).

EVS je bil v preteklih letih deležen vsebinskih sprememb, spremenjen in vsebinsko zahtevnejši pa je tudi obrazec Izraz interesa, zato je udeležba na delavnici toplo priporočena tudi organizacijam, ki nameravate podaljšati EVS akreditacijo.

Delavnice bodo potekale v prostorih Nacionalne agencije programa Mladi v akciji na Dunajski 22 v Ljubljani (v poslovni stavbi Slovenijalesa), in sicer v sredo, 15. februarja 2012, od 16:00 do predvidoma 19:00. Kot delovno gradivo udeleženci s seboj prinesite kratke osnutke za aktivnosti v okviru projektov EVS, ki jih načrtujete. Prosimo vas, da svojo udeležbo sporočite na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. . 

Rok za prijavo je 13. februar 2012!

Pred pripravo Izraza interesa podrobno preučite »European Voluntary Service Accreditation Guidelines«, v katerem so opredeljeni elementi, ki so predmet ocenjevanja v procesu pridobivanja akreditacije s strani akreditatorjev oziroma ocenjevalcev. Dokument je dostopen na: http://ec.europa.eu/youth/youth-in-action-programme/doc405_en.htm, v kratkem pa bo na voljo tudi slovenska različica.

4. ALI VESTE DA…

… je Nacionalna agencija izdala revijo Mladje (št. 27, december 2011) na temo mednarodnega prostovoljstva mladih, s katerim se je poslovila od Evropskega leta prostovoljstva 2011. Publikacija je dostopna v elektronski obliki tukaj, fizični izvod pa lahko dobite v prostorih Nacionalne agencije.


… je Nacionalna agencija izdala publikacijo Program Mladi v akciji v letu 2012, kjer je na kratko opisano dosedanje izvajanje programa MvA v Sloveniji, podrobneje so obrazložene spremembe v programu v letu 2012 ter navedene mnoge aktivnosti, ki jih v tem letu pripravlja nacionalna agencija. Priporočljivo branje za prijavitelje! Publikacija je dostopna tukaj fizični izvod pa lahko dobite v prostorih Nacionalne agencije.

… prostovoljci in organizacije pogosto menijo, da EVS ni dovolj prepoznaven v družbi. Nacionalna agencija je tako izdelala letak za promocijo Evropske prostovoljne službe, katerega ste že prejele vse akreditirane pošiljajoče organizacije EVS. Na letak nalepite nalepko s kontaktnimi podatke svoje organizacije in ga uporabljajte pri promociji EVS-a med potencialnimi EVS prostovoljci. Letak je dostopen tukaj. 


… je Evropska komisija novembra predstavila predlog novega združenega EU programa (2014-2020) na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa, Erasmus for all. Predlog je v obravnavi Sveta EU ter Evropskega parlamenta.

Več o predlogu na: http://ec.europa.eu/education/erasmus-for-all/

Pretekle EVSledi, kjer je še več informacij, povezanih z Evropsko prostovoljno službo si lahko ogledate na povezavi: http://www.mva.si/mladi-v-akciji/sodelovanje-v-programu/#c64

 

Koordinator EVS

image001

Pomembne povezave

O MSS

Mladinski svet Slovenije (MSS) je krovna organizacija mladinskih organizacij, ki delujejo na nacionalnem nivoju.
Pod svojim okriljem združuje organizacije z različnimi interesnimi, nazorskimi ali političnimi usmeritvami.
Od ustanovitve dalje je MSS pomembno prispeval k sodelovanju med mladinskimi organizacijami na nacionalnem, lokalnem in mednarodenm nivoju.
Eden glavnih namenov Mladinskega sveta je spodbujati sodelovanje mladih pri oblikovanju mladinske politike v Sloveniji.